Védőnői munkakör betöltésére kollégát keresünk Ócsán

Ócsa Város Önkormányzata Intézmény

Egészségügy, gyógyszeripar

Munkavégzés helye: Ócsa

2019. 02. 05. 09:57

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

védőnő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 • határozott idejű közalkalmazotti jogviszony

Határozott idejű kinevezés időtartama:

 • A kinevezés határozott időre, 2021. február 5-ig szól.

A munkavégzés helye:

 • Ócsa Központi Orvosi Rendelő, Pest megye, 2364 Ócsa, Szabadság tér 4.

Pályázati feltételek:

 • egészségügyi főiskolai szakon szerzett védőnői oklevél
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
 • Motivációs levél,
 • A végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,
 • A pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentumok,
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A munkakör azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ruska Renáta személyügyi előadó nyújt, a 06-29/378-125  telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Ócsa Város Önkormányzat címére történő megküldésével (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/1250/2019., valamint a munkakör megnevezését: védőnő

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának kizárólagos feltétele az előírt végzettségnek való megfelelés. Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikus figyelmen kívül hagyását eredményezi. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell a kérelmezés postai feladóvevényét. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A Pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ocsa.hu honlapon szerezhet.

Feladatok

 • A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendelet szerinti védőnői feladatok ellátása.

Elvárások

 • Önállóság, precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat, terhelhetőség,
 • Magas szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
 • Csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés

Előnyök

 • B kategóriás jogosítvány
 • védőnői gyakorlat, szakmai tapasztalat

Amit kínálunk

Jogállás, illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Információk az állásról


Foglalkoztatás jellege

 • Teljes munkaidő 8 óra

Elvárt végzettség

 • Főiskola

Munkarend

 • Általános